การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่

แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
  •  แผนงานโครงการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

more...

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 52

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมงานวันที่ระลึกวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 52 พร้อมรับมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นและสำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2563  ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

21 ตุลาคม 62 15:16:48