การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่

แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
  •  แผนงานโครงการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

more...

การสร้างการรับรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประประชุมสัมมนา สร้างการรับรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 3/2562 ณ อาคารเรียนรู้ข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานโครงการ นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งด่วน สรุปผลการดำเนินงาน/ประเมินศักยภาพในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

2 ตุลาคม 62 16:17:57