การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่

แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
  •  แผนงานโครงการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

more...

บวงสรวงเกาะจิตรกูฏ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

          นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (เกาะจิตรกูฏ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 มีนาคม 62 15:59:24