แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงานโครงการ 
  •  แผนงานโครงการ 

 

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

บวงสรวงเกาะจิตรกูฏ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

          นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (เกาะจิตรกูฏ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 มีนาคม 62 15:59:24