รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญ

 

                จังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีและจัดเป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด3,161,248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,917,019 ไร่ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 56 ตำบล 608 หมู่บ้าน

 

 

 

การเดินทางการ
                เดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถเดินทางได้ 3 ทางคือ

 

  1. ทางอากาศ โดยลงเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี และเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 อีก75 กิโลเมตร
  2. ทางรถไฟ โดยลงรถไฟที่สถานีรถไฟวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเดืนทางโดนยรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 อีก75 กิโลเมตร
  3. ทางรถยนต์ โดยเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดยโสธรและเดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 อีก 54 กิโลเมตร
8 กรกฎาคม 58 17:05:57