การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่

แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
  •  แผนงานโครงการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

more...

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง

 

 

           พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูน ุกระเบี้องโมเสกสีทอง ความสูงจาก พื้นดินต่ำสุดถึงยอดพระเศียร 20 เมตร มีพระพักตร์ ขนาดกว้าง 2 เมตร

8 กรกฎาคม 58 16:22:56