รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง

 

 

           พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูน ุกระเบี้องโมเสกสีทอง ความสูงจาก พื้นดินต่ำสุดถึงยอดพระเศียร 20 เมตร มีพระพักตร์ ขนาดกว้าง 2 เมตร

8 กรกฎาคม 58 16:22:56