แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงานโครงการ 
  •  แผนงานโครงการ 

 

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง

 

 

           พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูน ุกระเบี้องโมเสกสีทอง ความสูงจาก พื้นดินต่ำสุดถึงยอดพระเศียร 20 เมตร มีพระพักตร์ ขนาดกว้าง 2 เมตร

8 กรกฎาคม 58 16:22:56