รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร

 

 

          วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 15 กม. วัดถ้ำแสงเพชร กิดขึ้นดัวยบารมีของหลวงปู่ชา สุภัทโท เมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยหลวงปู่ชาพร้อมด้วยลูกศิษย์ ได้มาพักบำเพ็ญ ธรรมที่ถ้ำพระใหญ่และได้เกิดนิมิตรประหลาดจนเกิดความมั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ในการบำเพ็ญธรรมจึง ได้ตั้งชื่อถ้ำพระใหญ่ใหม่ว่า"ถ้ำแสงเพชร" และในปี 2512 หลวงปู่ชาได้มาจำพรรษาที่ถ้ำแห่งนี้พร้อมด้วยพระลูกศิษฐ์อีก 2 รูป

8 กรกฎาคม 58 16:23:25