รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

เกษตรอำนาจเจริญ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของและผลิตภัณฑ์เกษตร อาทิ น้ำดื่ม ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ไข่ไก่

แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงทั่วประเทศในขณะนี้

2 สิงหาคม 64 13:28:34