รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

 
 
 
 
 
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
 
24 สิงหาคม 64 16:31:38