รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ประชุมเกษตรอำเภอ (Monthly Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ (Monthly Meeting) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ ได้แสดงความยินดี แก่ นางรวิวรรณ เจียงคำ ย้ายไปดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

8 มีนาคม 64 13:46:15