รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลาง และในพื้นที่ ในจังหวัดอำนาจเจริญร่วมจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 

5 มีนาคม 64 10:54:16