รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ต.หนองมะแซว อ.เมือง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าด้วยการจัดการดินเชิงพื้นที่วิถีอำนาจเจริญ โดยในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การไถกลบตอซัง ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การทำเห็ดฟางกองเตี้ย และการบริหารจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญต้องเจริญ และการสาธิตการทำอาหารจากถั่วพร้า (พืชปรับปรุงบำรุงดิน) ในการนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนำการปฏิญาณตนหยุดเผาวัสดุทางการเกษตร ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์ ผู้จำหน่ายรถคูโบต้า

5 มีนาคม 64 10:21:25