รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว

 

 

          วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 21 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ วัดถ้ำแสงแก้วอยู่บนเทือกเขา "ภูมะขาม" เดิมเป็นแนวหินผาอยู่กลางป่า มีัีถ้ำขนาดใหญ่ สำหรับเก็บพระพุทธรุป ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด และได้เริ่มก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2528 จัดเป็นพุทธสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ สวยงามที่ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และใกลใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

8 กรกฎาคม 58 16:23:32