รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกฤษฎา พลสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางฐาปนีย์ มีแสง นวส.ชำนาญการ   และนางสาวยุวราพร นาคำ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564  และโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (อกษอ.)

18 กุมภาพันธ์ 64 16:02:49