รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

 

 

        สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 นอกจากนี้สวนมิ่งเมือง ยังจัดสวนหย่อมอย่างสวยงาม ซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำนาจเจริญ และผู้ผ่านไปมามักแวะเยี่ยมชม และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมอ

8 กรกฎาคม 58 16:23:38