รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

อัตรากำลังทำเนียบหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
 

 ทำเนียบเกษตรอำเภอ 


 

 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

-

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

 

กลุ่มอารักขาพืช

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไปช่วยราชการฯช่วยราชการฯ

 

2 มีนาคม 64 17:28:02