รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

งานข้อมูลข่าวสารราชการ

 
 
 
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
 
24 สิงหาคม 64 16:31:38