รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

OTOP

ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

อ. ลืออำนาจ

 

าพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
ผ้าไหม  ผ้ามัดหมี่ นางยุพิน  อมรวงศ์ ม.8  ต.เปือย
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
โทร.0-4527-2303
  ผ้าขิด

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิด
11 หมู่ 6 ต.ดงบัง
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
โทร.0-9928-9852
kasinopanettguide.com

ผ้าไหม กลุ่มทอผ้าไหม
43 หมู่ 10 ต.เปือย
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
โทร.0-4527-2295
  ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศาลา
11 หมู่ 11 ต.แมด 
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
  ผ้าไหม นางฉวี ไกยสิทธิ์
38 หมู่ 6 ต.เปือย
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
โทร.0-4527-2175
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก นางสมศรี จันทวรรณ
บ้านหนองนกหอ หมู่ 2 ต.ดงมะยาง
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
โทร.0-9630-7173
น้ำพริกปลาร้า นางศศิมน ทองบุตร
97 หมู่ 9  ตำบลเปือย 
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
โทร.0-7254-5732
พฤกษาศิลป์(เยาวชนอำนาจ) วัดอำนาจ หมู่ที่ 4 ต.อำนาจฯ
โทร.0-6720-9702

 

อ.เมืองอำนาจเจริญ

 

าพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
  แจ่วบอง บ้านโคกค่าย ม.5 ต.ไก่คำ
อ.เมืองอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร.045-512161
  ข้าวกล้อง บ้านหนองมะแซว ม.5 ต.นาวัง
อ.เมืองอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ
ชาใบหม่อน บ้านนาโพธิ์ ม.6 ต.นาวัง
อ.เมืองอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ
  ไม้แกะสลัก บ้านปลาค้าว ม.2 ต.ปลาค้าว
อ.เมืองอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ
โทร.045-517040
เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า
เลขที่ 61 หมู่ที่ 7
ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ
จ.อำนาจเจริญ โทร. 08-78793978
กล้วยห่อสะบัดงา เลขที่ 19 ม.2  ต.น้ำปลีก
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
โทร.0-4527-3027
  เนื้อแห้งรสเด็ด

ร้านสำราญ โทร.08-5016-7823
parasnettikasino.com

 

อ.พนา

 

ภาพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
ผ้าสายฝน, ผ้ามัดหมี่, ผ้าลายขิด, ผ้าขาวม้า 5 ม.3 ต.พระเหลา  
อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โทร.045-463442,
045-463332,045-463199
ผ้าทอมัดหมี่, แปรรูปผ้าไหม 11 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

 

 อ.ชานุมาน

 

ภาพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
กลัวยตากบ้านหินขัน 47/1 หมู่ที่ 4 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน
|โทรศัพท์ 086-2485346
ผ้าขาวม้าเชิงขิด ผ้าขิด ม.2, 3, 13 ต.ชานุมาน
  ครีมล้างหน้ามะขาม 52 หมู่ 15 ตำบลชานุมาน
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายวิชิต คำมุงคุณ
โทร :09 2781084

 

อ. ปทุมราชวงศา

 

ภาพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
ข้าวหอมมะลิ คุณบุญจันทร์ สีเล็ง
หมู่ที่ 10 บ้านโคกพระ ต.นาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
ผ้าขิดมัดหมี่ 177 หมู่ 2 บ้านโค้งอร่าม ต.คำโพน
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 
โทร :045 457318, 089 947 4193
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านหินเกิ้ง
(สุรากลั่นกระชายดำ)
98 หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ต.คำโพน
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 

 

อ. หัวตะพาน

 

ภาพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
   
   
   
   

 

อ. เสนางนิคม

 

ภาพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
ข้าวกล้องหอมมะลิ เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 081-0690654 
(นางอมร นิยมธรรม)
ยาหม่องน้ำมันงา 85 หมู่ 2 ต.หนองไฮ
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 081-0757231
8 กรกฎาคม 58 16:03:20