รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างเป็นคอนก...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 15 กม. วัดถ้ำแสงเพชร กิดขึ้นดัวยบารมีของห...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 21 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง จัง...

ภูสระดอกบัว

ภูสระดอกบัว อยู่บริเวณรอยต่อบ้านคำเดือย บ้านสงยาง บ้านเหล่าแมงดา ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมาน ห่างจากตัวจังหวัด 85 กิโลเมตร ครอบคลุม 3 จังหวัดคืออำนาจ...

แก่งต่างล่าง

แก่งต่างล่าง ตั้งอยู่บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน ห่างจากจังหวัด ประมาณ 80 กิโลเมตร ลักษณะเป็นโขดหินขรุขระอยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นหินศิลาแลงคล้...

วนอุทยานดอนเจ้าปู่

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ ตั้งอยู่ที่บ้านพนา อำเภอพนาห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 260 ไร่ สภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณ เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาช...

อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (อ่างใหญ่)

อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (อ่างใหญ่) ตั้งอยู่ที่บ้านอ่างใหญ่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำน้ำประปาข...

อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท

อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะแซวอำเภอเมือง บริเวณใกล้กลับวัดถ้ำแสงเพชร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ประชาชนมักจะแวะไปผักผ่อนหลังจา...