รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเด็นการพัฒนาที่ 1...

ติดตามประเมินประสิทธิภาพโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายอุดม แก้วแกมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายสาคร สุขบัติ เกษต...

ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญและมอบหมายงาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเก...

ประชุมฯ COO จังหวัดอำนาจเจริญ 1/2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษ...

ประชุม ก.ช.ภ.จ. จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจร...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อราชการสำคัญ...

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากสภาวะข้าวขาดน้ำในระยะข้าวตั้งท้อง

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้...

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 52

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมงานวันท...

ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุ...

การสร้างการรับรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประประชุมสัมมนา สร้างการรับรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ...