รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดใบด่างมันสำปะหลัง อย่างต่อเนื่อง!!

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญและอำเภอปทุมราช...

สร้างการตระหนักรู้ วิสาหกิจชุมชน

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีสร้างความตระหนักรู้แก่วิสาหกิจชุมชนอำเภอปทุมราชวงศา...

เตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ สัมมนาการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่เข้า...

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า Agri-map อ.หัวตะพาน

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายอุดม แก้วแกมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม นวส.ปฏิบัติการ และ...

หยุดเผาพื้นที่การเกษตร สาธิตไถกลบตอซัง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เกษตรอำเภอพนา หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ ผู...

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิต Field Day

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา ส่วนราชกา...

เยี่ยมเยียน ให้กำลังเกษตรกร

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการเ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2563

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริกา...

ร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW)...

งานวันสาธิตการปลูกพืชแปลงเรียนรู้ต้นแบบหลังน้ำลด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันสาธิตการปลูกพืชแปลงเรียนรู้ต้นแบบหลังน้ำลด...