รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

สร้างการตระหนักรู้ วิสาหกิจชุมชน อำเภอลืออำนาจ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีสร้างความตระหนักรู้แก่วิสาหกิจชุมชนอำเภอลืออำนาจ...

เกษตรอำนาจฯ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเกษตร...

การจัดเวทีหารือในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุม การจัดเวทีเพื่อวางแผนการขับ...

DOAE AMNAT NEWS อำนาจเจริญจัดงานวันสาธิตก่อนฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตก่อนฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอิ...

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายบรรจง ชิณแสน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายรัตนชาต...

สร้างการตระหนักรู้ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีสร้างความตระหนักรู้แก่วิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่ง...

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวัง !!! หนอนห่อใบข้าว

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวัง !!! หนอนห่อใบข้าว...

สร้างการตระหนักรู้ วิสาหกิจชุมชน อำเภอหัวตะพาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีสร้างความตระหนักรู้แก่วิสาหกิจชุมชนอำเภอหัวตะพาน...

ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินแปลง PGS อาสา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินแปลง ของเกษตรกรอาสาผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มตามระบบมาตรฐา...

สร้างการตระหนักรู้ วิสาหกิจชุมชน อำเภอพนา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีสร้างความตระหนักรู้แก่วิสาหกิจชุมชนอำเภอพนา...