รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ ปี 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิ...

ประชุมสร้างการรับรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายกฤษฎา พลสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทีมงานเจ้าหน้...

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ ปี 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภ...

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ และ YSF ระดับจังหวัด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ แล...

ลงพื้นที่และประชุมคณะทำงานฯด้านการบริหารจัดการน้ำ อ.ลืออำนาจ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรจง ชิณแสน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่และประชุม...

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร ...

จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด อ.ลืออำนาจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ...

ร่วมประชุมคณะทำงานฯ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบุญยืน ดำสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณ...

ร่วมจัดรายการ"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายบรรจง ชิณแสน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมจัดรายการ"กระท...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ค.อาสาสมัครเกษตร ปี 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ...