รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกฤษฎา พลสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมสร้างก...

ร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาเกษตรกร...

ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเกาะจิตรกูฏ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักง...

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ รุ่นที่ 4

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิ...

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ รุ่นที่ 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิ...

อบรมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค.ผักอินทรีย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการอบรมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพการผ...

ประชุมพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณ ค.แปลงใหญ่ฯ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด...

ประชุมสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการ ประจำสำนั...

ลงพื้นที่และประชุมคณะทำงานฯด้านการบริหารจัดการน้ำ อ.หัวตะพาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรจง ชิณแสน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่และประชุ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ (CoO) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคการ...