รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรอำนาจเจริญ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

เกษตรอำนาจเจริญ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ...

เกษตรอำนาจฯ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่าน Zoom

เกษตรอำนาจฯ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่าน Zoom...

จัดกิจกรรม "เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม "เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" ...

อบรมการใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการดินปุ๋ย อ.เสนางคนิคม

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อบรมการใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการดินปุ๋ย อ.เสนางคนิคม...

ประชุมเกษตรอำเภอ (Monthly Meeting) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ (Monthly Meeting) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน...

ประชุมคัดเลือกกลุ่มองค์กรเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคัดเลือกกลุ่มองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนา...

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ...

จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ต.หนองมะแซว อ.เมือง

ดำเนินการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าด้วยการจัดการดินเชิงพื้นที่วิถีอำนาจเจริญ ...

ร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกนก สวัสดิ์พล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุก...

ร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกฤษฎา พลสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมสร้างก...