รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

รายงานการประชุม

* รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ประจำเดือน

* รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน

* รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ (COO) 
   (โปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการ โทร 0 4551 1017)

----- ยังไม่มีข้อมูล -----