ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/จัดซื้อจ้าง 

               ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบในการเรียนรู้การวิเคราะห์ดินการผลิตชีวภัณฑ์และการสำรวจโรคแมลงศัตรูพืชโครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                        ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว กำลังการผลิต 10 ตันต่อวันโครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต(หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM)กากน้ำตาล ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร) โครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โดยวิธีคัดเลือก

 

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไ...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเ...

more...

งานข้อมูลข่าวสารราชการ

more...