รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร. 0 4551 1117   Fax : 0 4551 1114
E-mail : amnatcharoen@doae.go.th

เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
หรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 
โปรดติดต่อหมายเลข 0 4551 1114XXX ไม่สามารถใช้งานในเมนูนี้ได้ XXX   

=>