การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่

แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
  •  แผนงานโครงการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

more...

more...

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 


* เค้าโครงแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 2563   
* แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
* รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของอำเภอ ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับอำเภอ/ตำบล ปี 2562 
* หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  
* คู่มือการใช้งานแบบสำรวจการปลูกพืชในโรงเรือน (ระดับอำเภอ) แบบออนไลน์     
* เอกสารประกอบโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) 

 

 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/จัดซื้อจ้าง 

              ประกาศจังหวัดอำนาเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
              ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน              
                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบในการจัดทำโรงเรือนแบบน็อคดาวน์และวัสดุการเกษตรต้นแบบในการผลิตผักอินทรีย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
              

 

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไ...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเ...

more...

งานข้อมูลข่าวสารราชการ

more...